Witamy!

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, iż:
1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. J. Justyny z siedzibą w Moszczenicy, ul. Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica reprezentowany przez dyrektora Jerzego Korytkowskiego;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panią Elżbietą Kucharczyk za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail (Elzbieta. Kucharczyk@gokis.moszczenica.eu);
3. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.odbiorcą danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy;
6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
7.mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
8.mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art.21 RODO;
9.w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10.jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.
Uprzejmie informujemy , że podczas uroczystości i imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy będą wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które będą rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem stron internetowych, oraz ogólnie dostępnych publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.desc