Koło plastyczne KRESKA

desc

 

 

Koło plastyczne KRESKA

Prowadzący: Anna Zasępa

Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, a także przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez działalność plastyczną w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajęcia plastyczne mają także jeszcze inne znaczenie – mają dawać uczestniczącym w nich dzieciom radość, poczucie własnej wartości i niepowtarzalności. Na zajęciach dzieci uczą się kompozycji, zdobywają wiadomości o kolorze oraz poznają techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, collage, pastel, grafika, kompozycja przestrzenna,). W ciągu roku szkolnego organizowane są wystawy, podczas których prezentowane są wytwory dzieci. Wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych. Na zajęciach panuje miła atmosfera, dzieci czują się swobodnie, śmiało wyrażają emocje w swoich pracach.