ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W MOSZCZENICY